UZ3 seminar 07.11.2023 – Michał Górkiewicz PhD Defence

Home / News / UZ3 seminar 07.11.2023 – Michał Górkiewicz PhD Defence
Michał Górkiewicz

NCBJ

Development of Localized Coupled Neutronic and CFD Calculation for HTR Application

 

Seminarium hybrydowe: sala 172, bud. 39 (Cyfronet, III piętro)

transmisja online:

https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars

 

Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)
Departament Badań Układów Złożonych (DUZ)

Wtorek: 07.11.2023
12:00

W ramach seminarium UZ3 dnia 07 listopada 2023 o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Michała Górkiewicza

temat rozprawy:
Development of Localized Coupled Neutronic and CFD Calculation for HTR Application

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Cetnar (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
Promotor pomocniczy: dr inż. Jakub Sierchuła (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

 

Recenzenci:

prof. dr. inż. Henryk Anglart (Królewski Instytut Technologii, Sztokholm, Szwecja)
dr hab. inż. Sławomir Kubacki, prof. PW (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Konrad Świrski (Politechnika Warszawska)

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie: Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Michał Górkiewicz – Postępowania doktorskie – Biuletyn Informacji Publicznej Narodowe Centrum Badań Jądrowych (ncbj.gov.pl).

 

Serdecznie zapraszamy
Mariusz Dąbrowski, Tomasz Kwiatkowski