PhD4Gen seminar 03.11.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 03.11.2020 11:30 Michał Jędrzejczyk Establishment of reasonable model to simulate emergency passive coolant system in HTTR reactor (more…)
Read More

UZ3 seminar 27.10.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 20.10.2020 11:30 Eleonora Skrzypek Maciej Skrzypek CFD study within the IVMR project of heat transfer in a metal layer with prescribed top and bottom boundary conditions. (more…)
Read More

UZ3 seminar 20.10.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 20.10.2020 11:30 dr hab. inż. Marcin Szuta, prof. NCBJ dr Elżbieta Strugalska-Gola Average high energy neutron flux distribution in the Quinta sub-critical assembly irradiated with deuteron beam of 2.0 GeV energy applying the actinide spectral index method (more…)
Read More

UZ3 seminar 13.10.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 13.10.2020 11:30 dr Andrzej Wojciechowski Metoda pomiaru liczby reakcji rozszczepienia U-238 w wiązce protonów lub deuteronów za pomocą detektorów aktywacyjnych (more…)
Read More