Seminars

Home / Seminars

UZ3 seminar 17.11.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 17.11.2020 11:30 prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski Reaktory wysokotemperaturowe w świadomości polskiego społeczeństwa (more…)
Read More

PhD4Gen seminar 10.11.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 10.11.2020 11:30 Nairi Baghdasaryan Pressure buildup analysis of TRISO coated fuel particles (more…)
Read More

PhD4Gen seminar 03.11.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 03.11.2020 11:30 Michał Jędrzejczyk Establishment of reasonable model to simulate emergency passive coolant system in HTTR reactor (more…)
Read More

UZ3 seminar 27.10.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 20.10.2020 11:30 Eleonora Skrzypek Maciej Skrzypek CFD study within the IVMR project of heat transfer in a metal layer with prescribed top and bottom boundary conditions. (more…)
Read More

UZ3 seminar 20.10.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 20.10.2020 11:30 dr hab. inż. Marcin Szuta, prof. NCBJ dr Elżbieta Strugalska-Gola Average high energy neutron flux distribution in the Quinta sub-critical assembly irradiated with deuteron beam of 2.0 GeV energy applying the actinide spectral index method (more…)
Read More

UZ3 seminar 13.10.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 13.10.2020 11:30 dr Andrzej Wojciechowski Metoda pomiaru liczby reakcji rozszczepienia U-238 w wiązce protonów lub deuteronów za pomocą detektorów aktywacyjnych (more…)
Read More

PhD4Gen seminar 30.06.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/phd4gen ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 30.06.2020 11:30 Ewelina Kucal Positron Annihilation as a tool to study defects in Silicon Carbide (more…)
Read More

PhD4Gen seminar 23.06.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/phd4gen ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 23.06.2020 11:30 Zuzanna Krajewska Modeling Fully Ceramic Microencapsulated (FCM) fuel – description of the research objectives (more…)
Read More

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Spirzewskiego – 16.06.2020

News
          Szanowni Państwo w imieniu Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej uprzejmie informujemy, że w dniu 16 czerwca o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej   mgr inż. Michała Spirzewskiego Temat rozprawy: „New Best-Estimate model for dryout prediction at BWR operating conditions” (more…)
Read More

UZ3 seminar 09.06.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 09.06.2020 11:30 dr Marcin Bielewicz MCORD - The MPD Cosmic Ray Detector - present status of work (more…)
Read More