UZ3 seminar 14.11.2023

Home / News / UZ3 seminar 14.11.2023
dr Sławomir Potempski

NCBJ

Przegląd prac wykonanych w ramach Polskiego Programu Energetyki Jądrowej

 

Seminarium hybrydowe: sala 172, bud. 39 (Cyfronet, III piętro)

transmisja online:

https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars

 

Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)
Departament Badań Układów Złożonych (DUZ)

Wtorek: 14.11.2023
11:30

Abstract:
Na seminarium zaprezentowane będą ogólnie prace jakie zostały wykonywane w ostatnich latach w ramach Polskiego Programu Energetyki Jądrowej. W szczególności chodzi o prace dla spółki PGE-EJ1 oraz PEJ. Na bazie dotychczasowych doświadczeń zostaną przedstawione w szerszym kontekście generalne uwagi dotyczące potrzeby dalszych prac dla PPEJ.

Serdecznie zapraszamy
Mariusz Dąbrowski, Tomasz Kwiatkowski

Biographical Note:
Dr Sławomir Potempski jest wieloletnim pracownikiem najpierw Instytutu Energii Atomowej a następnie Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Pracował jako narodowy ekspert w Zjednoczonym Instytucie Badawczym Unii Europejskiej w Isprze we Włoszech. Zaangażowany był w wielu projektach międzynarodowych i krajowych, głównie w tematyce analiz skutków uwolnień niebezpiecznych substancji do środowiska, analiz ryzyka instalacji jądrowych i chemicznych w tym probabilistycznych analiz bezpieczeństwa oraz komputerowych systemów wspomagania decyzji i zarządzania kryzysowego. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i kilku monografii.