UZ3 seminar 07.02.2023

Home / News / UZ3 seminar 07.02.2023
Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)
Departament Badań Układów Złożonych (DUZ)

Wtorek: 07.02.2023
11:30

transmisja online:

https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars

 

dr Anna Wawrzyńczak-Szaban
Działania interwencyjne w strefie wewnętrznej i zewnętrznej planowania awaryjnego wokół obiektu jądrowego. Kiedy i jakie działania należy podjąć w świetle przepisów prawa polskiego.

 
Abstract:
W trakcie seminarium przedstawione zostaną zasady wyznaczania stref planowania awaryjnego oraz rozszerzających je dystansów, tj. rozszerzonego planowania oraz planowania spożycia i kontroli towarów, wokół jednostki organizacyjnej wykonującej działalność zakwalifikowaną do I lub II kategorii zagrożeń. Następnie zaprezentowane zostaną przewidziane w polskim prawie kryteria wraz z wartościami poziomów interwencyjnych i rodzaje działań interwencyjnych wprowadzanych w strefie zewnętrznej i wewnętrznej. Kryteria porównane zostaną z zaleceniami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) (ang. IAEA).
 

Serdecznie zapraszamy
Mariusz Dąbrowski, Tomasz Kwiatkowski