UZ3 seminar 24.01.2023

Home / News / UZ3 seminar 24.01.2023
Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)
Departament Badań Układów Złożonych (DUZ)

Wtorek: 24.01.2023
11:30

transmisja online:

https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars

dr hab. Sławomir Kędzior, prof. UŚ

Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

Fakty i wyzwania dotyczące produkcji energii z punktu widzenia wpływu na środowisko

Abstract:
Produkcja energii jest niezbędna do rozwoju cywilizacyjnego oraz podtrzymania dobrobytu. Nie odbywa się jednak bez ingerencji w środowisko naturalne. Znane jest szkodliwe oddziaływanie spalania paliw kopalnych w postaci np. emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz powstawania smogu. Dlatego postulowane jest odchodzenie od tego rodzaju źródeł i przyspieszenie działań polegających na rozwoju produkcji energii na bazie czystszych i bezpiecznych środowiskowo nośników (wiatru, Słońca, wody, geotermii, energetyki jądrowej itp.). Czy jednak ten sposób wytwarzania energii jest do końca bezpieczny i niezawodny oraz czy w dłuższej perspektywie czasowej nie okaże się także środowiskowo uciążliwy? Jakie są szanse by w sposób bezpieczny i zrównoważony korzystać z dobrodziejstw produkowania i konsumpcji energii?

 
Serdecznie zapraszamy
Mariusz Dąbrowski, Tomasz Kwiatkowski
 

Biogram:
Dr hab. Sławomir Kędzior, prof. UŚ reprezentuje dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinę nauki o Ziemi i środowisku. Jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych, Instytutu Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Specjalizuje się w geologii złóż surowców energetycznych. Jest autorem lub współautorem ok. 70 publikacji naukowych z zakresu gazonośności złóż węgla, energii geotermalnej oraz zagadnień pokrewnych. Kierował także projektami badawczymi z zakresu uwarunkowań geologicznych występowania metanu pokładów węgla. W zasięgu zainteresowań autora są również geologia regionalna oraz petrologia węgla.