UZ3 seminar 22.11.2022

Home / News / UZ3 seminar 22.11.2022
Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)
Departament Badań Układów Złożonych (DUZ)

Wtorek: 22.11.2022
11:30

Seminarium hybrydowe: sala 172, bud. 39 (Cyfronet)
transmisja online:

https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars

dr inż. Aleksej Kaszko
Zastosowanie dynamicznych sieci bayesowskich w analizie ryzyka instalacji jądrowych

Abstract:
Awaria w Fukushima Daichi przyczyniła się do zwiększonego zainteresowania problematyką związaną z potencjalnym wpływem wielu jednocześnie występujących zagrożeń zewnętrznych na bezpieczeństwo obiektów jądrowych. W związku z powyższym autor opracował dwa podejścia uwzględniające wiele zagrożeń zewnętrznych, które przy połączeniu tworzą jednolite podejście do modelowania wielu zagrożeń w analizach PSA. Pierwsze podejście obejmuje zastosowanie dynamicznych sieci bayesowskich (DBN) w wyznaczaniu częstości zdarzeń inicjujących. DBN została zaprojektowana w środowisku obliczeniowym Matlab, z uwzględnieniem takich czynników jak: trzęsienie ziemi, tsunami, starzenie oraz wpływu konserwacji i przeglądów na poprawę niezawodności elementów, takich jak: rozdzielnia elektryczna i inne. Drugie podejście przedstawia metodykę uwzględniania wielu zagrożeń zewnętrznych w drzewach błędów i drzewach zdarzeń. Podejście to zostało zaimplementowano w programie SAPHIRE z uwzględnieniem takich czynników zewnętrznych jak trzęsienie ziemi i powódź, w celu zademonstrowania zaproponowanej metody.
Wyniki analiz uzyskane z wykorzystaniem zaproponowanych metod zostały porównane z modelami referencyjnymi w celu pokazania ich poprawności oraz przeprowadzono analizy niepewności dla uzyskanych wyników.

Serdecznie zapraszamy
Mariusz Dąbrowski, Tomasz Kwiatkowski