UZ3 seminar 21.12.2021

Home / News / UZ3 seminar 21.12.2021
Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)
Departament Badań Układów Złożonych (DUZ)

Wtorek: 21.12.2021
11:30

dr Andrzej Wojciechowski
Ograniczenia bezpieczeństwa reaktorów z moderatorem grafitowym

Abstract:

Przedstawię jedną z rozważanych geometrii badawczego reaktora wysokotemperaturowego bazującego na projekcie GEMINI+.
Zaprezentuję dane literaturowe dotyczące:

  • prędkości utleniania grafitów jądrowych,
  • deformacji bloków grafitowych w reaktorach RBMK-1000.

Powyższe cechy grafitu znacznie ograniczają bezpieczeństwo tych reaktorów.
Zaproponuję dyskusję na temat zwiększenia bezpieczeństwa reaktorów moderowanych grafitem, na przykładzie rozważanego badawczego reaktora wysokotemperaturowego.

Serdecznie zapraszamy
M. Dąbrowski, T. Kwiatkowski

~~***~~

Please join my meeting on your computer:

https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars

~~***~~