UZ3 seminar 27.04.2021

Home / News / UZ3 seminar 27.04.2021

~~***~~

Please join my meeting on your computer:

https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars

~~***~~

 

Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)
Departament Badań Układów Złożonych (DUZ)

Wtorek: 27.04.2021
11:30

Grzegorz Siess
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych z wykorzystaniem prototypu systemu RAT-IF

Abstract:
Jednym z podstawowych zagadnień planowania przestrzennego jest ocena na ile nowa planowana inwestycja przemysłowa może mieć negatywny wpływ, zarówno dla zdrowia mieszkańców, jak i na środowisko. Celem projektu EVARIS „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem” realizowanego jako projekt rozwojowy w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – umowa nr DOB-BO7/09/03/2015 było stworzenie prototypu systemu komputerowego, który mógłby wspomagać wykonywanie zaawansowanych analiz ryzyka pochodzącego od instalacji przemysłowych na danym obszarze. Prototyp taki, o nazwie RAT-IF (Risk Assessment Tool at Hazardous Industrial Facilities Posing a Threat Outside their Area) został opracowany przez konsorcjum koordynowane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego. W skład konsorcjum wchodziły: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Politechnika Warszawska, Bera System sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy,
M. Dąbrowski, T. Kwiatkowski