UZ3 seminar 15.12.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 15.12.2020 11:30 Aleksej Kaszko Example of Probabilistic Safety Assessment for Seismic Events (more…)
Read More

UZ3 seminar 08.12.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 08.12.2020 Exceptionally 16:00 dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. NCBJ University of Illinois (USA) & NCBJ (Poland) Heuristic vs Mathematically Complete Sources of Uncertainty (more…)
Read More

UZ3 seminar 01.12.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 01.12.2020 11:30 Piotr Prusiński Non-obvious flow physics in an axi-symmetrical domain (more…)
Read More

PhD4Gen seminar 24.11.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 24.11.2020 11:30 Tomasz Hanusek Analysis of the power and temperature distribution in molten salt reactors with TRACE. Application to the Molten Salt Reactor Experiment. (more…)
Read More

UZ3 seminar 17.11.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 17.11.2020 11:30 prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski Reaktory wysokotemperaturowe w świadomości polskiego społeczeństwa (more…)
Read More

PhD4Gen seminar 10.11.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 10.11.2020 11:30 Nairi Baghdasaryan Pressure buildup analysis of TRISO coated fuel particles (more…)
Read More

PhD4Gen seminar 03.11.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 03.11.2020 11:30 Michał Jędrzejczyk Establishment of reasonable model to simulate emergency passive coolant system in HTTR reactor (more…)
Read More

UZ3 seminar 27.10.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 20.10.2020 11:30 Eleonora Skrzypek Maciej Skrzypek CFD study within the IVMR project of heat transfer in a metal layer with prescribed top and bottom boundary conditions. (more…)
Read More

UZ3 seminar 20.10.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 20.10.2020 11:30 dr hab. inż. Marcin Szuta, prof. NCBJ dr Elżbieta Strugalska-Gola Average high energy neutron flux distribution in the Quinta sub-critical assembly irradiated with deuteron beam of 2.0 GeV energy applying the actinide spectral index method (more…)
Read More

UZ3 seminar 13.10.2020

News
~~***~~ Please join my meeting on your computer: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars ~~***~~   Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) Departament Badań Układów Złożonych (DUZ) Wtorek: 13.10.2020 11:30 dr Andrzej Wojciechowski Metoda pomiaru liczby reakcji rozszczepienia U-238 w wiązce protonów lub deuteronów za pomocą detektorów aktywacyjnych (more…)
Read More