UZ3 seminar 10.12.2019

Home / News / UZ3 seminar 10.12.2019
Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)
Departament Badań Układów Złożonych (DUZ)

Wtorek: 10.12.2019
11:30
CYFRONET (bud. 39) sala 172 (III piętro)

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

Instytut Techniki Cieplnej

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Jakie technologie wytwarzania mogą zdominować polską energetykę w najbliższych latach?

 

Abstract:

1. Energetyka w Polsce, zmiany struktury paliwowej oraz wiekowej. Gaz jako paliwo, czy może być konkurencyjny w stosunku do węgla, energetyki jądrowej?
2. Polityka Energetyczna Polski do roku 2040, zakładana rola energetyki gazowej, jądrowej
3. Czy gaz w Polsce stanie się paliwem „przejściowym”. Jakie są plany dużych graczy związane z rozwojem energetyki gazowej
4. Czy szykuje się postęp w rozwoju turbin gazowych, energetyki jądrowej, odnawialnej?
5. Jakie okoliczności mogą sprzyjać zmianom miksu paliwowego w energetyce krajowej?
6. Podsumowanie

 

Serdecznie zapraszamy,
M. Dąbrowski, T. Kwiatkowski

The presentation is available only to NCBJ employees.